ดาวน์โหลดเอกสารมูลนิธิหลวงปู่แบน

ท่านสามารถเปิดอ่านหรือดาวน์โหลดใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนมูลนิธิในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ